Những đột phá công nghệ năng lượng tái tạo

Các nhà nghiên cứu ở IBM đã sáng tạo ra một loại tế bào năng lượng mặt trời được làm bằng những nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm. Tầng hấp thu ánh sáng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng được làm bằng đồng đỏ, thiếc, kẽm, lưu huỳnh và selen. Tuy nhiên, đại bộ phận của tế bào còn trong vòng xử lý để đạt được hiệu quả cao nhất.

Những đột phá công nghệ năng lượng tái tạ

Tế bào năng lượng mặt trời của IBM

Các nhà nghiên cứu ở IBM đã sáng tạo ra một loại tế bào năng lượng mặt trời được làm bằng những nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm. Tầng hấp thu ánh sáng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng được làm bằng đồng đỏ, thiếc, kẽm, lưu huỳnh và selen. Tuy nhiên, đại bộ phận của tế bào còn trong vòng xử lý để đạt được hiệu quả cao nhất.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Purdue sáng tạo một hệ thống độc đáo có thể hấp thu nhiệt từ khói thải của ô tô để tạo ra điện và đồng thời làm giảm bớt sự tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe. Lượng điện được tạo ra này sẽ cung cấp điện trở lại cho bình điện trên xe giúp giảm tải cho động cơ và từ đó giảm được sự tiêu hao nhiên liệu.

IPEG Pad áp điện của Innowattech

Mới đây, Innowattech đã nghiên cứu chế tạo những thiết bị phát điện áp điện có thể được sử dụng như tấm đệm đường ray thông thường, nhưng có thể tạo ra năng lượng tái tạo vào bất cứ khi nào con tàu chạy ngang qua chúng. Công ty đã tiến hành thay thế 32 tấm đệm đường ray bằng những tấm IPEG PAD mới để thử nghiệm công nghệ. Tốc độ con tàu và đường kính bánh xe cũng được tính toán.

Thử nghiệm cho thấy những tấm IPEG PAD mới có khả năng tạo ra 120KW/giờ điện tái tạo trong 1 giờ để sử dụng cho con tàu hay chuyển sang cho lưới điện thông thường.

Máy mô phỏng thực vật sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nhiên liệu

Một nhóm nhà khoa học ở Mỹ và Thụy Sĩ đã sáng tạo ra cỗ máy độc đáo mô phỏng thực vật sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra nhiên liệu nhằm sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Cỗ máy sử dụng ánh sáng mặt trời và một oxide kim loại gọi là ceria (ceric oxide) để phân giải carbon dioxide và nước thành nhiên liệu có thể trữ được hay vận chuyển đi nơi khác.